Neki od najčešćih jezika s kojima radimo su:

- njemački

- engleski

- slovenski

- talijanski

- francuski

- španjolski

- portugalski

- srpski

- bosanski

- makedonski

- ruski

- bugarski

- češki

- slovački

- poljski

- mađarski

- i drugi jezici